محل تبلیغات شما

جمـــــلات کوتــــــاه رونـــــــاس آراجهان سوم جایی است که در آن همه یِ آدم ها وظیفه دارند از سرزمین خود محافظت کنند اما فقط تعداد خیلی معدودی از آدم های آنجا ، حقِ تصمیم گیری بر آن سرزمین را دارند. ــــــــــــــــــــــــــــــــ روناس آرا
قوانین معمولا برای رفع و حل مشکلات تصویب می شوند ، اما بهتر است بدانیم که ، بعضی از قوانین خود باعثِ به وجود آمدن ، مشکلات زیادی در دنیا می شوند. در واقع منشا بعضی از مشکلاتِ اساسیِ جامعه خودِ قوانین هستند» روناس آرا ronas.ara

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها