محل تبلیغات شما
جهان سوم جایی است که در آن همه یِ آدم ها وظیفه دارند از سرزمین خود محافظت کنند اما فقط تعداد خیلی معدودی از آدم های آنجا ، حقِ تصمیم گیری بر آن سرزمین را دارند. ــــــــــــــــــــــــــــــــ روناس آرا

جهان سوم کجاست ؟؟

متن کوتاه درباره قوانین ، حل شدن مسائل و مشکلات جامعه و تصویب قانون

دارند ,سرزمین ,جهان ,آدم ,سوم ,حقِ ,جهان سوم ,، حقِ ,حقِ تصمیم ,تصمیم گیری ,آنجا ،

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

یونیت دندانپزشکی