محل تبلیغات شما
قوانین معمولا برای رفع و حل مشکلات تصویب می شوند ، اما بهتر است بدانیم که ، بعضی از قوانین خود باعثِ به وجود آمدن ، مشکلات زیادی در دنیا می شوند. در واقع منشا بعضی از مشکلاتِ اساسیِ جامعه خودِ قوانین هستند» روناس آرا ronas.ara

جهان سوم کجاست ؟؟

متن کوتاه درباره قوانین ، حل شدن مسائل و مشکلات جامعه و تصویب قانون

، ,قوانین ,مشکلات ,بعضی ,شوند ,تصویب ,می شوند ,بعضی از ,قوانین هستند» ,خودِ قوانین ,روناس آرا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بهترین معلم دنیا:)